انجمن استودیو توپو مرجع طراحان و توسعه دهندگان
نشانه های کلاستروفوبیا (تنگناهراسی) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن استودیو توپو مرجع طراحان و توسعه دهندگان (http://topostudio.ir)
+-- انجمن: انجمن تبلیغات (http://topostudio.ir/Forum-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA)
+--- انجمن: بازارچه تبلیغاتی (http://topostudio.ir/Forum-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA%DB%8C)
+--- موضوع: نشانه های کلاستروفوبیا (تنگناهراسی) (/Thread-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C)نشانه های کلاستروفوبیا (تنگناهراسی) - tina - 2020/09/08

نشانه های تنگناهراسی یا ترس از محیط و فضای بسته انواع مختلفی دارد که به شدت بیماری وابسته است. برخی افراد در صورت قرار گرفتن در فضای بسته دچار ترس ، اضطراب و نگرانی میشوند و تحمل حضور در آن مکان ها را ندارند و به دنبال راه فرار میگردند تا هر طور شده خود را از آن فضا خارج کنند. آنها ممکن است تصور کنند قرار است برای همیشه در آن مکان بسته گیر بیفتند.
[تصویر:  28QNA-jumbo-v3.jpg]
در موارد شدید تر افراد حتی با فکر کردن به مکان های تنگ و بسته و تصور کردن خود در این محیط ها دچار حمله ی عصبی می شوند . این افراد از حضور در این مکان ها حتی در صورت لزوم نیز اجتناب میکنند تا بیماری شان شدت نیابد.
در صورت مشاهده نشانه های تنگناهراسی برای درمان کلاستروفوبیا ، می بایست از روانشناس بالینی کمک گرفت.