انجمن استودیو توپو مرجع طراحان و توسعه دهندگان

نسخه‌ی کامل: محوطه سازی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
گیاهان باغبانی سالویا
گیاهان سالیوی بعضی از گیاهان ترجیح داده شده در باغ های خانگی هستند که برای استفاده های آشپزی، دارویی و زیبایی شناسی آنها ارزش دارندشما می توانید رشد و حفظ salvias سالم با تلاش کمی در باغ خود. Salvia نیز به عنوان مریم مرجانی نامیده می شود و گیاه چند ساله ای است که به عنوان بوته های مختلف گلدان رشد می کند. Salvia در بیش از 800 نوع مختلف می آیدگیاهان با اندازه بالغ، رنگ گل ها و شرایط مورد نیاز رشد می کنندبرخی از salvias بومی مناطق گرمسیری هستند، در حالی که دیگران سخت گیر تر هستندسالویا برای خواص دارویی قرن ها در بسیاری از فرهنگ ها در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته استگیاهان باغ گیاهی سالووی دارای ساقه های بلند با برگ و ساقه های بلند جوانه های گل هستند.
SORENBAM.IR
SORENBAM.NET