امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بهترین وکیل ورشکستگی
#1
در عرف کنونی کشور ما ، تعریفی که از ورشکستگی وجود دارد ، با تعریفی که قانونگذار از این مساله نموده ، کمی متفاوت است.
افراد جامعه  شخص ورشکسته را هر شخصی می دانند که مبالغ زیادی را مقروض  و بدهکار است اما قانونگذاز مقوله ورشکستگی را این چنین تعریف نموده است که : «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در ن تیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود.» 
هر چند این تعریف قانونگذار نیز تعریف جامع و کاملی نیست لیکن این چنین استنباط می گردد که شخص تاجری که میزان دیون و بدهکاری های منجز وی بیش از اموال و دارایی هایش باشد و به همین جهت قادر به پرداخت و ادای دیون خود نباشد ، چنین شخصی را می توان یک تاجر ورشکسته تلقی نمود. 
[b][b]کمتر[/b][/b]

[b]مقوله وکیل ورشکستگی شامل چه اشخاصی است؟[/b]
 
همانطور که گفته شد ، مساله ورشکستگی مختص تجار است و صرفا شامل اشخاصی می شود که طبق مواد 1 الی 4 از قانون تجارت، بتوان آنها را «تاجر» تلقی نمود .
از سوی دیگر از آنجایی که شرکتهای مذکور در ماده 20 قانون تجارت نیز تاجر تلقی می شوند بنابراین قواعد ورشکستگی شامل آنها نیز خواهد شد.
این انواع وکیل ورشکستگی شرکت ها عبارتند از:
1- وکیل ورشکستگی شرکت سهامی
2- وکیل ورشکستگی شرکت با مسئولیت محدود
3- وکیل ورشکستگی شرکت تضامنی
4- وکیل ورشکستگی شرکت مختلط غیرسهامی
5- وکیل ورشکستگی شرکت مختلط سهامی
6- وکیل ورشکستگی شرکت نسبی
7- شرکت تعاونی تولید و مصرف
توجه داشته باشید که مساله ورشکستگی شامل کسبه جزء نمی شود.
بنابراین از توضیحات فوق این نتیجه را خواهیم گرفت که اگر چنانچه افراد غیر تاجر، توان پرداخت بدهی های خود را نداشته باشند، به آنها معسر گفته می شود و می بایست با استناد به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ، از قواعد مربوط به اعسار استفاده نمایند. 

[b]انواع ورشکستگی[/b]
در حال حاضر در قوانین ایران  3 نوع ورشکستگی به رسمیت شناخته شده است.

[b]1- ورشکستگی عادی[/b]

در این نوع از ورشکستگی ، شخص تاجر بدون اینکه سوء نیتی داشته باشد و بدون اینکه مرتکب خطاهای تجارتی شده باشد، ناخواسته به ورطه ورشکستگی کشیده شده است. این نوع از ورشکستگی دارای جنبه جزایی و کیفری نیست. 

[b]2- ورشکستگی به تقصیر[/b]

در این نوع از ورشکستگی شخص تاجر سوء نیت نداشته اما مرتکب خطاهایی  شده است که تجار درعرف تجارتی ، غالبا از چنین خطاهایی پرهیز می نمایند. 
مصادیق ورشکستگی به تقصیر در مواد  541 و 542 قانون تجارت درج شده است. شما عزیزان می توانید مقاله «ورشکستگی به تقصیر» را مطالعه نمائید.

[b]3- ورشکستگی به تقلب[/b]

این نوع از ورشکستگی زمانی محقق خواهد شد که شخص تاجر با سوء نیت ، تقلبات و اقداماتی را نموده باشد که منتهی به ورشکسته شدن وی شده باشد. مصادیق ورشکستگی به تقلب در ماده 549 قانون تجارت ذکر شده است . جهت آگاهی از این مصادیق می توانید مقاله «ورشکستگی به تقلب» را مطالعه فرمائید. 

[color=rgba(2, 1, 1, 0.99)][b]معایب ورشکستگی[/b][/color]

توجه داشته باشید که کلیه آثار و نتایج ورشکستگی ، صرفا پس از صدور حکم دادگاه و احراز مقوله ورشکستگی شروع خواهد شد. بنابراین تا زمانیکه رای دادگاه صلاحیتدار صادر نشده باشد و ورشکسته بودن تاجر محرز نشده باشد ، این مساله صرفا در حد یک ادعا بوده  و هیچ گونه آثار حقوقی در پی نخواهد داشت.

در این قسمت برخی از معایب ورشکستگی را به صورت مختصر اشاره خواهیم کرد. شما عزیزان می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله «معایب اعلام ورشکستگی» مراجعه نمائید.

[b]1- محرومیت از دخالت در اموال[/b]

صدور رای ورشکستگی یکی از اسباب حجر در قانون ایران محسوب می شود  و در واقع به محض صدور حکم ورشکستگی ، تاجر حق دخالت و تصرف در اموال خود را از دست خواهد داد .

[b]2- محدودیت در طرح و دفاع از دعاوی[/b]

علیرضا نوری وکیل متخصص ورشکستگی در خصوص محدودیت در طرح و دفاع از دعاوی می گوید :

همان طور که شخص محجور قادر به تصرف در اموال خود نیست ، به همین ترتیب حق شرکت در دعاوی و طرف دعوا قرار گرفتن را هم ندارند.

به عبارت دیگر شخصی که محجور باشد نمی تواند برای دعاوی مالی خود دادخواست تقدیم کند  و اگر شخصی علیه وی ادعایی داشته باشد نیز حق ندارد دعوی را مستقیما به طرفیت وی اقامه نماید.

[b]3- حال شدن دیون مهلت دار [/b]

پس از آنکه حکم ورشکستگی تاجر صادر شد ، اداره تصفیه امور ورشکستگی اقدام به بررسی بدهی های وی و نوع و میزان آن می نماید .

در همین راستا ممکن است که زمان برخی از بدهی های تاجر ورشکسته هنوز فرا نرسیده باشد .

مثلا تاجر چک هایی را صادر کرده باشد که هنوز تاریخ آن فرا نرسیده است .

طبق قانون آن دسته از بدهی های تاجر که متعلق به آینده است ، همگی به محض صدور رای ورشکستگی به دیون حال تبدیل خواهد شد.

[b]4- محرومیت از حقوق اجتماعی[/b]

از آنجایی که مقوله ورشکستگی به هر  حال یک عمل مجرمانه تلقی می شود لذا بعد از اعلام ورشکستگی به صورت قانونی، ممکن است تاجر از انجام یک سری حقوق سیاسی و اجتماعی ، محروم شود.

قانونگذار در ماده 26 قانون مجازات مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی را تعیین نموده است.

[b]5- سلب اعتبار از شخص ورشکسته[/b]

قسمت اعظم مراوداتی که تجار با یکدیگر دارند عمدتا بر اساس اعتبار آنها در بازار است . هر چه اعتبار تاجر در بین تجار و بازاریان بیشتر باشد ، امورات تجاری وی در رابطه با شرکاء و طرفهای تجاری ، راحت تر و با آرامش و اعتماد بیشتری انجام خواهد شد.

[color=rgba(2, 1, 1, 0.99)][b]مزایای ورشکستگی[/b][/color]

مسئله ورشکستگی اگر چه دارای معایب و عواقبی برای تاجر می باشد ، اما مزایایی را هم می تواند برای او به ارمغان بیاورد. در این قسمت به طور مختصر به چند نمونه از مزایای ورشکستگی اشاره می کنیم و شما عزیزان می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر، مقاله «مزایای اعلام ورشکستگی» را مطالعه فرمائید.

[b]1- رهایی از جوابگویی مستقیم به طلبکاران [/b]

یکی از این آثار آن است که پس از صدور حکم ، طلبکاران حق اینکه جهت مطالبه طلبشان به خود تاجر مراجعه نمایند را ندارند

و می بایست سریعا به مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه امور ورشکستگی مراجعه نمایند.

[b]2- معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه[/b]

تاجر ورشکسته طبق موازین قانونی از پرداخت هرگونه مبلغ تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه کاملاً معاف می باشد

[b]3- معافیت ضامن تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه[/b]

بر اساس رای وحدت رویه شماره 788 ، میزان مسئولیت شخص ضامن دقیقاً به همان اندازه مسئولیت خود شخص ورشکسته می باشد نه بیشتر از آن . و از آنجایی که از خود شخص ورشکسته نمی توان خسارت تاخیر تادیه دریافت نمود ، بنابراین ضامن شخصی که ورشکسته شده است نیز صرفا ملکف به پرداخت همان مبالغی است که خود ورشکسته مسئولیت دارد نه بیشتر از آن.

براحتی می‌توان ادعا کرد که یکی از علل اصلی رغبت بازرگانان به طرح دعوی ورشکستگی همین مسئله است

[b]4- امکان انعقاد قرارداد ارفاقی [/b]

قرارداد ارفاقی قراردادی است که بین بدهکار و بستانکار منعقد می شود و مدیون متعهد می شود که مبالغ معینی را در سررسید های مشخص به طلبکاران خود پرداخت نماید و در عوض بتوانند مجدداً اختیارات مربوط به امور تجارتی خود را به دست آورد . برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید به مقاله «قرارداد ارفاقی» مراجعه کنید.

 

[color=rgba(2, 1, 1, 0.99)][b]ویژگی های وکیل متخصص ورشکستگی شرکت[/b][/color]

1- با سالها تجریه کاری در این زمینه و همکاری با شرکتها و تجار ریز و درشت . اولا بازار و اصول حاکم بر آن را کاملا می شناسد .

2- نحوه فعالیت بازرگانان در رشته های مختلف و اقتضای هر یک از این محیط ها را بخوبی می داند .

3- از آنجایی که مهم ترین داد و ستدهای تجار از طریق سیستم بانکی انجام میگردد از اصول و قواعد حاکم بر فعالیت های بانکی و انواع عقود و تسهیلات و سامانه های بانکی کاملا آگاه است.

4- پرونده های متعدد ورشکستگی را در مراجع قضایی وکالت نموده است.

5- از نحوه رفتار  و تعامل شخص بازرگان با طرفهای تجاری و شرکاء و کارمندان و غیره کاملا اطلاع دارد.

6- سالیان سال، مشاوره حقوقی شرکتهای مختلفی را بر عهده داشته و از نزدیک با مشکلات و پرونده های آنان دست و پنجه نرم کرده است.

7- از آنجایی که در کشور ما ، اکثر تجار در قالب شرکتهای تجاری فعالیت می نمایند ، و در قانون تجارت چندین نوع شرکت به رسمیت شناخته شده و هر یک از آنها از اصول و ضوابط مختلفی تبعیت می نمایند .

لذا وکیل متخصص ورشکستگی، ابتدائا در خصوص تمامی این شرکتها اطلاعات جامع ، دقیق و کاملی را کسب نموده است.

8- از آنجایی که برخی از انواع ورشکستگی شرکت، دارای جنبه های کیفری است، لذا یکوکیل متخصص ورشکستگی از قوانین جزایی حاکم در این زمینه نیز آگاهی دقیق دارد.

9- چنین وکیلی نه تنها قوانین حقوقی و کیفری و مواد قانونی را اشراف دارد، بلکه از رویه های قضایی و آراء وحدت رویه و آراء مشورتی نیز مطلع است.

10- نحوه طرح دعوی و ارائه دادخواست ورشکستگی و تعیین مرجع صالح  جهت رسیدگی به این دعاوی را به خوبی می داند .

11- براحتی می تواند در دعوی ابطال معاملات تاجر ورشکسته موفق و پیروز شود  .

12- احکام مربوط به انواع معاملات تاجر ورشکسته  را در کلیه مقاطع زمانی بخوبی می داند .

13- از چگونگی طرح دعوی اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی مطلع است.

14- مصادیق مربوط به ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و نیز ورشکستگی به تقلب  را دانسته و جهت اثبات هر یک از آنها که نفع موکل وی باشد تلاش خواهد کرد.

15- به مقررات مندرج درقانون اداره تصفیه امور ورشکستگی  و آئین نامه و آراء وحدت رویه و سایر مقررات مربوط به آن اشراف دارد .

16- قبل از طرح دعوی ، مزایای اعلام ورشکستگی  و  نیز  معایب اعلام ورشکستگی  را به موکل خود گوشزد می کندو به بهترین وجه مشاوره حقوقی مطلوبی را به وی ارائه خواهد کرد .

17- از آنجایی که بدهی تاجر ورشکسته باید دارای شرایط خاصی باشد ، به شرایط بدهی تاجر ورشکسته اشراف دارد .

18- آثار حکم ورشکستگی نسبت به خود تاجر و نیز نسبت به اطرافیان و افراد پیرامون وی را به خوبی می داند .

19- میزان مسئولیت ضامنین تاجر ورشکسته را قبل و بعد از حدوث ورشکستگی به خوبی تجزیه و تحیل می نماید .

20- در صورتی که دعاوی مختلفی بطرفیت تاجر ورشکسته اقامه شده باشد ، براحتی می تواند هر یک را به خوبی مدیریت کند .

21- وکیل متخصص ورشکستگی از کلیه مراحل تصفیه که در اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام خواهد شد مطلع است .

22- تمامی اقداماتی که هریک از طلبکاران و  حتی بدهکاران به شخص ورشکسته باید در اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام دهند را بخوبی می داند .

23- نحوه اعتراض به تاریخ توقف و نیز آگهی های طبقه بندی بستانکاران را می داند.

24- نحوه اعاده اعتبار توسط تاجر ورشکسته را می داند 

25- از آنجایی که مسئله ورشکستگی دارای ابعاد جزایی و کیفری نیز می باشد و ممکن است تاجر ورشکسته درگیر پرونده های جزایی نیز شود ،

لذا وکیل متخصص ورشکستگی نسبت به مباحث کیفری این حوزه و نحوه طرح دعوی و نحوه دفاع از آن دعاوی و مقررات حاکم بر آن بخوبی مطلع است .

26- از کلیه مسائلی که پس از صدور حکم ورشکستگی مطرح خواهد شد آگاهی دارد.

27- اگر ورشکستگی شرکت ناشی از تخلف و سوء مدیریت و یا احیانا سوء استفاده های مدیران از اختیارات خود در شرکت باشد ،

وکیل متخصص ورشکستگی از نحوه و چگونگی طرح شکایت علیه مدیران مقصر و ادله و مدارکی که باید به آن استناد شود مطلع است .

28- اگر احیانا مدیران شرکت با قصد سوء ، اموال شرکت را پنهان نموده و دفاتر قانونی شرکت را تعمدا به صورت اشتباه تنظیم نموده

و از این راه قصد سوء استفاده و تحصیل مال داشته باشند ، وکیل متخصص ورشکستگی راهکارهای بسیار خوبی در این موضوع ارائه خواهد داد .

29- وکیل متخصص ورشکستگی تمامی مسئولیت های کیفری مدیران شرکت ها را بخوبی می داند

30- در مشاوره های خود به مدیران شرکت ها ، مدیران را به عواقب احتمالی و قانونی اعمال و تصمیماتشان آگاه می سازد تا ایشان با دید باز بتوانند تصمیمات درست و سرنوشت سازی را در شرکت اتخاذ نمایند .

تمامی این موارد تنها گوشه ای از خدمات وی بوده و جهت آشنایی با سار ویژگی های  وکیل متخصص ورشکستگی اینجا کلیک کنید.

لازم بذکر است که موضوعات مربوط به ورشکستگی بسیار متنوع و پیچیده بوده و اشراف به کلیه این مباحث صرفا در صلاحیت وکیل ورشکستگی می باشد .

[color=rgba(2, 1, 1, 0.99)][b]ضرورت استفاده از وکیل برای اعلام ورشکستگی[/b][/color]

از آنجایی که مباحث مربوط به ورشکستگی، درزمره تخصصی ترین پیچیده ترین مسائل حقوقی هست و اکثر وکلا در این زمینه ها فعالیتی نداشته و یا اینکه از اشراف علمی و عملی کمتری برخوردارند

و از سوی دیگر خود اشخاص نیز به هیچ وجه قادر به انجام امورات چنین پرونده های نیستند لذا ضرورت مراجعه به وکیل متخصص ورشکستگی به وضوح نمایان می شود.

توجه داشته باشید  در صورتی که خود اشخاص بدون استعانت از وکیل متخصص ورشکستگی،  اقدام به طرح چنین دعاوی نمایند و یا اینکه در دعوی مطروحه اقدام به دفاع نمایند ، اولا شکست آنها دردعوی بسیار محتمل است و ثانیا در صورت شکست آثار و تبعات بسیار عمیق و جبران ناپذیری در انتظار آنها خواهد بود.

آیا قرادادهایی که شخص تاجر ورشکسته منعقد نموده ، را می توان باطل کرد؟  

ممکن است شخص تاجر معاملات متعدد ریز و درشتی را منعقد نموده باشد و قسمتی قابل توجهی از اموال خود را به دیگر منتقل نموده باشد .

برخی از این عقود ممکن است به صورت غیر معوض و رایگان بوده و برخی دیگر به صورت معوض .

همچنین در عقود معوض ممکن است بهایی که تاجر در ازای اموال دریافت داشته با قیمت و ارزش واقعی اموال مطابقت داشته باشد و نیز ممکن است به پائین تر و یا بالاتر از نرخ روز فروخته باشد .

دور از ذهن نیست که شخصی که خود را در آستانه ورشکستگی می بیند ، قصد داشته باشد که با معاملات صوری، قسمتی از اموال خود را به دیگران منتقل نماید تا آن را از دسترس طلبکاران خارج نماید.

بنابراین طلبکاران قانونا این حق را دارند که در صورت وجود شرایط قانونی، معاملات مزبور را ابطال نمایند تا اموال موصوف مجددا به دارایی تاجر برگردد و طلب طلبکاران از آن ناحیه پرداخت گردد.

از سوی دیگر امکان دارد که شخص تاجر یکی از اموال خد را به صورت کاملا درست و قانونی به شما فروخته باشد و مابقی طلبکاران بخواهند قرارداد شما را باطل نمایند. در این صورت می بایست به نحو احسن از حقوق شما بعنوان خریدار دفاع شود و وکیل متخصص ورشکستگی صرفا از عهده این امر مهم برخواهد آمد.

جهت آشنایی هر چه بیشتر در این خصوص می توانید مقاله ( معاملات تاجر ورشکسته ) را مطالعه نمائید.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  فروشگاه استوت؛ بهترین و با کیفیت محصولات و مکمل های ورزشی rampage 0 212 2024/02/10، 03:08 PM
آخرین ارسال: rampage
  بهترین دستگاه دفع حشرات موذی التراسونیک و فراصوت dafeelectric 0 363 2023/10/05، 09:24 AM
آخرین ارسال: dafeelectric
  معرفی بهترین مارک فریزر صندوقی felora79 0 651 2022/10/03، 12:17 PM
آخرین ارسال: felora79
  بهترین جاذبه های گردشگری یزد geekgirl 0 742 2022/03/07، 11:01 AM
آخرین ارسال: geekgirl
  راهنمای خرید انواع یخچال ایستاده از بهترین فروشندگان geekgirl 1 1,068 2022/02/14، 12:31 PM
آخرین ارسال: milad_shafipour
  دستگاه بستنی ساز - راهنمای خرید بهترین مارک + قیمت و لیست فروشندگان geekgirl 0 783 2022/01/09، 07:58 AM
آخرین ارسال: geekgirl
  تاپینگ بستنی چیست؟ | نحوه خرید بهترین مدل تاپینگ صنعتی milad_shafipour 0 840 2021/08/23، 11:51 AM
آخرین ارسال: milad_shafipour
  هاست لینوکس با بهترین پشتیبانی و کمترین قیمت npco 0 796 2020/04/13، 07:27 AM
آخرین ارسال: npco
  بهترین شرکت طراحی سایت mojidea 0 1,233 2020/03/29، 12:03 PM
آخرین ارسال: mojidea
  بهترین برند تزریق فیلر زیر چشم mino 0 1,451 2019/09/18، 10:48 AM
آخرین ارسال: mino

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان